Begeleiding

Heeft u soms het gevoel dat u vastloopt met de praktische zaken in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld in uw huishouden, de administratie of in het contact met buren, familie en instellingen? TMC Pro Zorg & Advies kan u daarbij helpen. We bieden begeleiding zodat u leert omgaan met de situatie en na verloop van tijd de dingen weer (zelfstandig) kunt oppakken.

Hoe werkt onze begeleiding?

We luisteren goed naar uw persoonlijke verhaal. Waar loopt u tegen aan en wat zijn de problemen die hierdoor ontstaan? Samen kijken we naar mogelijkheden en oplossingen. TMC Pro Zorg & Advies kan helpen bij praktische zaken, maar we gaan eerst samen met u kijken wat u zelf kunt en waarbij familie, vrienden, buren of anderen u kunnen helpen.

Soorten Begeleiding

De organisatie van het huishouden
Structuur aanbrengen in uw dagelijkse leven
Ondersteuning bij administratie en financiën
Leren omgaan met een ziekte of beperking
Ondersteuning van de mantelzorgers

Huishoudelijke Hulp

Begeleiding

Verpleging

Verzorging