Klachtenprocedure

Uw wensen staan centraal voor de medewerkers van TMC Pro Zorg & Advies en wij proberen ons werk daar zo goed mogelijk op af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dat bespreken met de medewerker over wiens werk u ontevreden bent. Komt u er samen niet uit, dan neemt u contact op met de leidinggevende van de medewerker. Als ook dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de directie van TMC Pro Zorg & Advies.

T.a.v. TMC Pro Zorg & Advies / Afdeling klachtencommissie
Lylantse Plein 1
2908 LH Capelle aan den Ijssel

TMC Pro Zorg & Advies is eveneens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Als u hulp wilt bij het formuleren en indienen van uw klacht, dan kunt u onafhankelijk advies vragen bij:
Gezondheidszorg
Kaaphoorndreef 38
3563 AV Utrecht
Tel: 0900 – 243 70 70

Voor onze volledige klachtenreglement: klik hier

U kunt de klachtenregeling opvragen door een e-mail te sturen naar klachten@tmcpro.nl