Mantelzorgbeleid

Soms kan de zorg voor een naaste een zware opgave zijn. In dat geval is TMC Pro Zorg & Advies een belangrijke schakel waar de mantelzorger op terug kan vallen. Vanuit de Participatiewet wordt steeds vaker en meer een beroep gedaan op de directe omgeving van de zorgvrager. Het (pro) acitief ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers is dan ook een significant onderdeel in ons zorgproces. TMC Pro Zorg & Advies ziet de mantelzorger als een belangrijke schakel in de integrale zorg aan onze klanten. U kunt van ons ondersteuning verwachten op het terrein van respijtzorg, informatie -en voorlichtingsbijeenkomsten over diverse chronische aandoeningen en lotgenoten contact. Neemt u gerust contact op met de zorgcoördinator van uw vestiging om samen met u te kijken naar ondersteuning.