Reglementen

Reglementen zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen aan cliënten, derden en medewerkers van een zorgorganisatie. Thuiszorgorganisaties zijn bovendien verplicht om goed gedocumenteerde reglementen te kunnen overleggen opdat cliënten zich vooraf goed kunnen informeren over de zorgverlening. U kunt van ons de volgende reglementen opvragen:

  • Algemene voorwaarden
  • Governance code
  • Privacyreglement
  • Cliëntenraad
  • Klachtenreglement

Voor onze volledige privacy reglement klik hier

Voor onze volledige klachtenprocedure klik hier

Voor onze volledige klachtenreglement klik hier

Voor onze volledige algemene voorwaarden: klik hier

Voor onze volledige cliëntenraad klik hier